คณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

About Us

คณะกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจและหน้าที่

ในการวางนโยบายและแผนงานของวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิจารณากรรมการบริหารงานหรือหลักสูตรเพื่อนำเสนอสภาวิชาการ พิจารณาวางระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ

การบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัย ให้คำปรึกษา

และเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการ

คณะกรรมการประจำวิทยาลัย

พระราชรัตนสุธี, รศ.ดร.

ประธานกรรมการ

พระครูรัตนสุตาภรณ์, ผศ.ดร.

รองประธานกรรมการ

พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระมงคลพัฒนพิธาน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พระครูสิริธรรมานุสนธิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.บุญรักษ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.โชติ  บดีรัฐ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนพล  หิรัญธนารมย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมชาย  เทพรักษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ปัญญา  นามสง่า

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระครูพิพิธจารุธรรม, ผศ.ดร.

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ, ผศ.ดร.

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

พระครูอมรธรรมบัณฑิต

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.จุมพต  อ่อนทรวง

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.วรพล  วรสุวรรณโรจน์

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

นางสาวปรานอม  ดีอาจ

ผู้ช่วยเลขานุการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy