บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

About Us

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บุคลากรสำนักงานวิชาการ

นางสิริกมล  ทองเชื้อ

บธ.บ. (การบัญชี)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

พระปลัดดำรงค์  ภทฺทมุนี, ดร.

น.ธ.เอก, พธ.บ. กศ.ม., พธ.ด.

นักวิชาการศึกษา

พระมหาพิทักษ์ วรญาโณ

น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)

นักวิชาการศึกษา

นางพิรญาณ์ นวลมะ

ศศ.บ. (บรรณารักษ์)

บรรณารักษ์

นายไสว เทศกุล

พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)

นักวิชาการศึกษา

นายโสภณ คงแสง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสมปอง สีชมพู

ป.ธ.3, พธ.บ. ,รปม. (นโยบายสาธารณะ)

นักวิชาการศึกษา

นางสาววรรณพร อ่อนด้วง

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

บรรณารักษ์

นางสาวสุชาดา  ขำทับทิม

บช.บ. (การบัญชี), บธ.ม.

นักวิชาการศึกษา

นายศักดิ์ศรี  โสภี

พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)

นักวิชาการศึกษา

นายบุญโชติ สุนิกร

พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)

นักวิชาการศึกษา

นางสาวศิรินรักษ์  สังสหชาติ

ธศ.ตรี, พธ.บ., พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)

นักวิชาการศึกษา

นายพิษณุชัย  ชูชื่น

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์)

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเกษร  มากมา

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์)

นักวิชาการศึกษา

บุคลากรสำนักงานวิทยาลัย

นางสาวปรานอม  ดีอาจ

บธ.บ. (บัญชี), บธ.ม. (บัญชี)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

พระครูประภัศร์วรานุกิจ

น.ธ.เอก, พธ.บ. (ปรัชญา)

นักจัดการงานทั่วไป

พระสอด  รกฺขิตจารี

น.ธ. เอก, พธบ. (ปรัชญา)

นักวิชาการพัสดุ

นางวรรณา  ตั้งใจ

ศ.บ. (การคลัง)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางวาสนา  คงปันนา

พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)

นักจัดการงานทั่วไป

นายสำราญ จิตวิถี

พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ)

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนันทภรณ์  ขำน้ำคู้

บธ.บ. (บัญชี)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy