ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

About Us

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ เพราะผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น และแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ

ปีการศึกษา 2565

พระราชรัตนสุธี, รศ.ดร.

บทความวิจัย

พระสันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ

บทความวิจัย

ดร.ณัฏยาณี บุญทองคำ

บทความวิจัย

ผศ.ดร.วรพล  วรสุวรรณโรจน์

หนังสือ

ดร.ดอนล่าร์  เสนา

บทความวิชาการ

พระปลัดสถาพร  สุฐานวุฑฺฒิ

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

พระครูรัตนสุตาภรณ์, ผศ.ดร.

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

พระครูใบฎีกาธนู  ธนวฑฺฒโน

บทความวิชาการ

ผศ.จุมพต อ่อนทรวง

บทความวิจัย

ผศ.ดร.สุนทร  สุขทรัพย์ทวีผล

หนังสือ

บทความวิชาการ

นายนัชพล  คงพันธ์

บทความวิชาการ

พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร.

ตำรา : พุทธศิลป์ พุทธธรรม

ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา

บทความวิจัย

พระครูพิพิธจารุธรรม, ผศ.ดร.

บทความวิชาการ

พระพิทักษ์ อริยปุตฺโต

บทความวิชาการ

ดร.เจริญ  มณีจักร์

บทความวิชาการ

ผศ.สุทัศน์  อาสนาชัย

หนังสือ

นายชัยรัตน์  ทองสุข

บทความวิชาการ

นางสาวเกศแก้ว  คงคล้าย

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ, ดร.

บทความวิชาการ

พระสมพงษ์  ณฏฺฐิโก

บทความวิชาการ

ผศ.ลำยอง  สำเร็จดี

หนังสือ

นายเสถียร  สระทองให้

หนังสือ

พระครูสังฆรักษ์เชษฐา ปิยสาสโน

หนังสือ

นายกิตติศักดิ์  แท่งทอง

บทความวิชาการ

ปีการศึกษา 2566

พระครูรัตนสุตาภรณ์, ผศ.ดร.

บทความวิชาการ

26 มิถุนายน 2566

บทความวิชาการ

27 มีนาคม 2567

ผศ.สุทัศน์ อาสนาชัย

ดร.ภูวเดช สินทับศาล

ผศ.ดร.วรพล วรสุวรรณโรจน์

บทความวิชาการ

10 กันยายน 2566

อาจารย์กศแก้ว คงคล้าย

อาจารย์นัชพล คงพันธ์

บทความวิชาการ

มกราคม-เมษายน 2567

พระสมพงษ์ ณฏฺฐิโก

บทความวิชาการ

มกราคม-มิถุนายน 2566

บทความวิชาการ

พฤษภาคม-สิงหาคม 2566

บทความวิชาการ

30 กันยายน 2566

อาจารย์นัชพล คงพันธ์

บทความวิชาการ

27 มิถุนายน 2566

ผศ.ดร.วรพล วรสุวรรณโรจน์

ดร.ภูวเดช สินทับศาล

ผศ.สุทัศน์ อาสนาชัย

บทความวิชาการ

10 กันยายน 2566

พระครูใบฎีธนู ธนวฑฺฒโน

บทความวิชาการ

กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

บทความวิชาการ

กันยายน-ธันวาคม 2566

อาจารย์กิตติศักดิ์ แท่งทอง

บทความวิชาการ

30 กันยายน 2566

ดร.เจริญ มณีจักร์

บทความวิชาการ

27 มีนาคม 2567

พระครูพิพิธจารุธรรม, ผศ.ดร.

บทความวิชาการ

27 มีนาคม 2567

พระปลัดสถาพร สุฐานวุฑฺฒี

บทความวิชาการ

22 มิถุนายน 2566

บทความวิชาการ

23 มิถุนายน 2566

บทความวิชาการ

30 กันยายน 2566

บทความวิชาการ

10 ธันวาคม 2566

บทความวิชาการ (1)

2 มีนาคม 2567

บทความวิชาการ (2)

2 มีนาคม 2567

บทความวิชาการ (3)

2 มีนาคม 2567

ดร.ภูวเดช สินทับศาล

ผศ.ดร.วรพล วรสุวรรณโรจน์

ผศ.สุทัศน์ อาสนาชัย

บทความวิชาการ

10 กันยายน 2566

พระพิทักษ์ อริยปุตฺโต

บทความวิชาการ

มกราคม-มิถุนายน 2566

บทความวิจัย

กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร.

ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย

12 กรกฎาคม 2566

หอไตร หอธรรม ทะเลแห่งความรู้

สิงหาคม 2566

การจัดการองค์ความรู้ศิลปกรรมหอไตร

10 กันยายน 2566

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ, ผศ.ดร.

บทความวิชาการ

มกราคม-มิถุนายน 2566

บทความวิจัย

กันยายน-ตุลาคม 2566

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ, ดร.

ดร.ดอนล่าร์ เสนา

อาจารย์ชัยรัตน์ ทองสุข

บทความวิชาการ

2 มีนาคม 2567

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy