ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมพุทธชินราช

About Us

"ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมพุทธชินราช มุ่งส่งเสริม พัฒนา ผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีมาตรฐาน เพื่อรับใช้สังคมและพระพุทธศาสนาอย่างมีความสุขและยั่งยืน"

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมพุทธชินราช

คณะกรรมการบริหาร

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมพุทธชินราช

วาระการประชุม

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมพุทธชินราช

คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา

การคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชุดความรู้ แผนงานวิจัย

นวัตวิถีภูมิปัญญาวิถีพุทธสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ของอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ชุดความรู้ โครงการวิจัยที่ 1

การพัฒนาชุดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ชุดความรู้ โครงการวิจัยที่ 2

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ชุดความรู้ โครงการวิจัยที่ 3

การสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ชุดความรู้ : การจัดการองค์ความรู้ศิลปกรรมหอไตร

ชุดองค์ความรู้เรื่อง : การพัฒนาภูมินิเวศน์ธรรมชาติผ่านกระบวนการจัดการความรู้ร่วมกับชุมชน

พื้นที่ทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก

ปีงบประมาณ 2566

ชุดองค์ความรู้เรื่อง : วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาภูมินิเวศธรรมชาติผ่านกระบวนการจัดการความรู้ร่วมกับชุมชน

ปีงบประมาณ 2566

ชุดองค์ความรู้ เรื่อง : การพัฒนาระบบภูมินิเวศธรรมชาติด้วยการจัดการความรู้แบบองค์รวมร่วมกับชุมชน

ปีงบประมาณ 2566

ชุดองค์ความรู้เรื่อง : บางกระทุ่มโมเดล : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างชุมชนน่าอยู่และสร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน

ปีงบประมาณ 2566

ชุดองค์ความรู้เรื่อง : บางกระทุ่มน่าชม : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ปีงบประมาณ 2566

ชุดองค์ความรู้เรื่อง : บางกระทุ่มน่าอยู่ : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนน่าอยู่และสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา

ปีงบประมาณ 2566

การประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมพุทธชินราช
ครั้งที่ 1/2567 วันศุกร์ที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา
ชื่อ -นามสกุล/ฉายา
ตำแหน่ง
วัน เดือน ปี ที่ประชุม
เวลาที่เข้าประชุม
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy